خانه

سلام

به فرهاد موزیک خوش آمدید
این وب سایت جهت ارایه نت های موسیقی ( نت گوشی و نت خطوط حامل ) ،
، کلیپ تصویری آموزش آهنگ برای کیبورد ،
تبلچر گیتار به همراه نت و … راه اندازی شده است .
سعی بر این بوده هر کدام از پکیج های معرفی شده بالا دقیق .، درست و کامل باشند .
فایل صوتی از نواختن آهنگ برای نت ها و تقسیم بندی های مناسب برای نُت های گوشی به آسان شدن نوازندگی کمک می کند .
نت ها همراه فایل صوتی ، شعر و آکورد می باشند .

تماس با ما

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

سلام

به فرهاد موزیک خوش آمدید
این وب سایت جهت ارایه نت های موسیقی ( نت گوشی و نت خطوط حامل ) ،
، کلیپ تصویری آموزش آهنگ برای کیبورد ،
تبلچر گیتار به همراه نت و … راه اندازی شده است .
سعی بر این بوده هر کدام از پکیج های معرفی شده بالا دقیق .، درست و کامل باشند .
فایل صوتی از نواختن آهنگ برای نت ها و تقسیم بندی های مناسب برای نُت های گوشی به آسان شدن نوازندگی کمک می کند .
نت ها همراه فایل صوتی ، شعر و آکورد می باشند .

سلام

به فرهاد موزیک خوش آمدید
این وب سایت جهت ارایه نت های موسیقی ( نت گوشی و نت خطوط حامل ) ،
، کلیپ تصویری آموزش آهنگ برای کیبورد ،
تبلچر گیتار به همراه نت و … راه اندازی شده است .
سعی بر این بوده هر کدام از پکیج های معرفی شده بالا دقیق .، درست و کامل باشند .
فایل صوتی از نواختن آهنگ برای نت ها و تقسیم بندی های مناسب برای نُت های گوشی به آسان شدن نوازندگی کمک می کند .
نت ها همراه فایل صوتی ، شعر و آکورد می باشند .

سلام

به فرهاد موزیک خوش آمدید
این وب سایت جهت ارایه نت های موسیقی ( نت گوشی و نت خطوط حامل ) ،
، کلیپ تصویری آموزش آهنگ برای کیبورد ،
تبلچر گیتار به همراه نت و … راه اندازی شده است .
سعی بر این بوده هر کدام از پکیج های معرفی شده بالا دقیق .، درست و کامل باشند .
فایل صوتی از نواختن آهنگ برای نت ها و تقسیم بندی های مناسب برای نُت های گوشی به آسان شدن نوازندگی کمک می کند .
نت ها همراه فایل صوتی ، شعر و آکورد می باشند .