نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام سیمین غانم – نت فارسی سیب حسرت

نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام سیمین غانم – نت فارسی سیب حسرت

نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام

نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام
نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام
40.000 ریال – خرید

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

من میخوام یه دسته گل به آب بدم
آرزوهامو به یک حباب بدم
سیبی از شاخهء حسرت بچینم
بندازم رو آسمون و تاب بدم
گل ای پونه بهار دل من
یه بیابون لاله زار دل من

نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

مثل یک دسته گل عقاقیا
دلمو باز میکنه بیا بیا
تو میری پشت علفها گم میشی
من میمونم و گل عقاقیا
من میمونم و گل عقاقیا
نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام
گل ای پونه بهار دل من
یه بیابون لاله زار دل من
گل ای پونه بهار دل من
یه بیابون لاله زار دل من

لیست نت های فارسی