آموزش کیبورد مبتدی تا حرفه ای جلسه دوم : معرفی انگشتان دست راست ، فواید انگشت گذاری صحیح ، نت فارسی شماره ۱

کلاویه کیبورد ( ارگ )

آموزش کیبورد مبتدی تا حرفه ای جلسه دوم : معرفی انگشتان دست راست ، فواید انگشت گذاری صحیح ، نت فارسی شماره ۱

آموزش کیبورد مبتدی تا حرفه ای جلسه دوم

پیش از شروع نواختن اولین نت فارسی قصد دارم

در مورد انگشت گذاری صحیح این نت توضیح مختصری ارائه دهم .

شماره گذاری انگشتان دست راست .

 

 

 

 

آموزش کیبورد مبتدی تا حرفه ای جلسه دوم نام گذاری انگشتان دست راست

آموزش کیبورد مبتدی تا حرفه ای جلسه دوم

نت فارسی شماره یک

در این جلسه قسمتی از نت تولدت مبارک را برای شما آماده کردم .

توجه کنید : در آهنگ زیر از نت های ( دو ، ر ، می ، فا ) استفاده شده ،

به ترتیب انگشت شماره ۱ روی نت ( دو ) ، انگشت شماره ۲ روی نت ( ر ) ، انگشت شماره ۳ روی نت ( می ) انگشت شماره ۴ روی نت ( فا ) .

نکته : توجه کنید در حین نوازندگی این نت فارسی جای انگشت ها تغییر نکند .

 

دو دو . فا / دو دو . فا / دو دو . فا فا . می ر . می دو دو . می / دو دو . می / دو دو . ر دو / ر می . فا
   تولد      /   تولد       /   تولدت مبارک    تولد         /   تولد         /   تولدت      / مبارک

آموزش کیبورد مبتدی تا حرفه ای جلسه دوم

نکته : به محل قرار گرفتن انگشتان توجه کنید ، چنانچه ملاحضه می کنید ،

هر نت با انگشت مختص به خودش نواخته می شود ( همه نت ها را با یک انگشت نمی نوازیم ) .

پس از همین ابتدا به انگشت گذاری ها توجه کنید تا به روش درست انگشت گذاری عادت کنید .

( انگشت گذاری صحیح در سرعت نوازندگی و پیوستگی ملودی تاثیر بسزایی دارد ) .

آموزش کیبورد مبتدی تا حرفه ای جلسه دوم

پس از مسلط شدن به نواختن نت شماره یک به سراغ جلسه سوم بروید .

نکته

لطفا توجه داشته باشید نت های فارسی که چند جلسه اول آموزش برای شما آماده کرده ایم

ممکن است ناقص باشند یا کمی غیر طبیعی به نظر برسند

دلیل این قضیه کم بودن دانش هنر جویان مبتدی در این مرحله است که

به مرور زمان با توضیحاتی که خدمتتان ارائه می دهم

این نقص و کاستی ها بر طرف میگردد و دست بنده نیز برای نت های متنوع و کامل باز می شود .

از این که این قضیه را تا چند جلسه تحمل می کنید متشکرم .