نت فارسی ( دو ر می ) خال ابروت منو کشت – نت فارسی شاد خال ابروت منو کشت دو چشم جادوت منو کشت – نت آهنگ آرین یاری – نت آهنگ شاد رقص برای کیبورد – نت فارسی شاد همراه شعر و آکورد

نت فارسی خال ابروت منو کشت آرین یاری

نت فارسی خال ابروت منو کشت آهنگ شاد آرین یاری

نت فارسی خال ابروت منو کشت
نت فارسی خال ابروت منو کشت
40.000 ریال – خرید

فرهاد موزیک نت فارسی

حالا ای یار سلام دوباره ای یار سلام
حالا ای یار سلام دوباره ای یار سلام
حالا یکبار دگر برای هربار سلام
وای حالا یکبار دگر برای هربار سلام
وای خال ِ ابروت منو کشت
وای خال ِ ابروت منو کشت
خال ِ ابروت منو کشت
وای خال ِ ابروت منو کشت

لیست نت های فارسی

نت فارسی خال ابروت منو کشت آرین یاری
حالا اون موی بلند و چشم جادوت منو کشت
حالا اون موی بلند و چشم جادوت منو کشت
حالا اون یاره منه که از خونش میای ِ
حالا اون یاره منه که از خونش میای ِ
حالا یاغی شده و به جنگ من میای ِ
حالا با یار بلا با قلب عاشق چه کنم
حالا با یار بلا با قلب عاشق چه کنم
حالا یاغی شده و به جنگ من میای
حالا یاغی شده و به جنگ من میای

نت فارسی آهنگ شاد خال ابروت منو کشت آرین یاری

وای خال ِ ابروت منو کشت
وای خال ِ ابروت منو کشت
خال ِ ابروت منو کشت
وای خال ِ ابروت منو کشت
حالا اون موی بلند و چشم جادوت منو کشت
حالا اون موی بلند و چشم جادوت منو کشت

نت فارسی شاد آهنگ خال ابروت منو کشت آرین یاری

لیست نت های فارسی