نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا – نت فارسی تا میشی قهر تو چرا میگی عکسامو بده

نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا – نت فارسی تا میشی قهر تو چرا میگی عکسامو بده

نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا

نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا
نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا
40.000 ریال – خرید

نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا

تا میشی قهر تو چرا
میگی عکسامو بده
میگی از پیشم برو
دیگه تو نامه نده

تا میگم دوست دارم
هی برام ناز میکنی
موهاتی میندی
هی باز میکنی

ابرو میندازی بالا بالا
میدونم سرت شلوغه حالا
تا میگم بوسه میخوام
میگی امروز نمیشه

بسه از لبات میخوام
میگی نه نه نمیشه
کی میشه یارم بشی
تا برام ناز نکنی

موهاتو نبندی هی باز بکنی
ابرو میندازی بالا بالا
میدونم سرت شلوغه والا
توی رسم عاشقی

اخرش تنهاییه
عشق میشه یه کوله بار
عاشق و تنهاییه
عشق من تو هستی بعد

که دارم با تو نفس
لحظه هارو دوست دارم
حتی باشه این قفس

زندگی بی عشق زرده زرده
دل من بی تو پر درده
ابرو میندازی بالا بالا
میدونم سرت شلوغه حالا