نت فارسی ای یار ای یار ای یار لیلا فروهر – نت فارسی دلتو به هیچکی نسپار اونو واسه من نگه دار

نت فارسی ای یار ای یار ای یار لیلا فروهر – نت فارسی دلتو به هیچکی نسپار اونو واسه من نگه دار

نت فارسی ای یار لیلا

نت فارسی ای یار ای یار ای یار لیلا
نت فارسی ای یار ای یار ای یار لیلا
40.000 ریال – خرید

ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار

اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار

ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار

اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار

تا زندگیم همیشه پر شور باشه
پر از گل و روشنی و نور باشه

آخه دل گرمت مثل جام خورشید
تشنه مهربونی هست و امید

ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار

اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار

چه روزایی که بی تو من تک و تنها بودم
یه هم زبون نداشتم تو فکر فردا بودم

بیا دلتو نگهدار برای فردای من
که خیلی زیبا شده از حالا دنیای من

ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار

اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار

تا اگه خواست دلم پر از درد بشه
یا اگه خواست که زندگیم سرد بشه
یادم باشه تو خاطرم بیارم

یه خونه گرم تو سینه تو دارم
یه خونه گرم تو سینه تو دارم

ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار

اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار

نت فارسی ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
نت فارسی ای یار ای یار ای یار