نت فارسی حلیمه سندی – نت فارسی جومه لیلی چافی چقدر قشنگه – نت فارسی شهلا سندی

نت فارسی حلیمه سندی – نت فارسی جومه لیلی چافی چقدر قشنگه – نت فارسی شهلا سندی

نت فارسی حلیمه سندی

نت فارسی حلیمه سندی
نت فارسی حلیمه سندی

 

40.000 ریال – خرید

نت فارسی حلیمه سندی

جومه ویلی چافی …

جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه
جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه

سرخیابون بندر چقدر قشنگه
سرخیابون بندر چقدر قشنگه

دخترو ماچیتو بکن مثال حکیمه
دخترو ماچیتو بکن مثال حکیمه

شادونه پولی دادن یا مفتکیمه
شادونه پولی دادن یا مفتکیمه

جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه
سرخیابون بندر چقدر قشنگه
سرخیابون بندر چقدر قشنگه

وی وی جونوم هاوالا هاوالا وی وی جونوم

جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه
جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه

سرخیابون بندر چقدر قشنگه
سرخیابون بندر چقدر قشنگه

آب از خیابون میارم با چشم کوروم {جونم}
وای آب از خیابون میارم با چشم کوروم {هله یارم}

وای آب از بملشیر میارم سیلو میشوروم {هاوالا}
وای آب از بملشیر میارم سیلو میشوروم

هله بیار مصطفی یاره نکن دِِ زود بیا
جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه

سرخیابون بندر چقدر قشنگه
سرخیابون بندر چقدر قشنگه

نت فارسی حلیمه سندی

هاوالا ها بیا هه هه جونوم ماشالله عزیزم

آتیش به خرمن کُفته خرمن چه اُفته
آتیش به خرمن کُفته خرمن چه اُفته

وای زنم خجالت بکشید دخت ما دخت
زنم خجالت بکشید دخت ما دخت

رو گردنش گلوبند عکس رضاشاه
رو گردنش گلوبند عکس رضاشاه

وای بچه ها مهندس اُمده بریم تماشا
بچه ها مهندس اُمده بریم تماشا

جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه
سرخیابون بندر چقدر قشنگه

سرخیابون بندر چقدر قشنگه
هه ، هاوالک ، جونوم ، ماشالله ، عزیزم

تو شهر مون آبادان …

تو شهرمون آبادان قصه ی عشقی عظیمه
آتیش زده به جون این کریم این حلیمه

تو شهرمون آبادان قصه ی عشقی عظیمه
آتیش زده به جون این کریم این حلیمه

وای که دل حلیمه اسیره خواستگاره
کریم میره به جنگش اونو به چنگ بیاره

آخ که عشق حلیمه جادوی روزگار
شکستن طلسمش کار کریم زاره

آخ که عشق حلیمه جادوی روزگار
شکستن طلسمش کار کریم زاره

نت فارسی حلیمه سندی

حالا هاوالا هاوالا عزیزم

میگم کریم داهاتیه سرو زبون نداره
ولی او بچه شهریه دلشو به دست می یاره

میگم که تو مُسکنی برای دل دردم
با ماشینم دور پلکت کاشکی دورت بگردم

پول پیتزا ندارم سیب سمبوسه میارم
اگه او مهندسه مَنم پی اِچ تِی میگیرم

آخ که عشق حلیمه جادوی روزگار
شکستن طلسمش کار کریم زاره

وُله سِِمل سِِمل سِمل سِمل سِمل سِملسِه
وُله سِمل سِمل سِمل سِمل سِمل سِملسِه

زنبور اِ هه عزیز عزیزم
این کریم فلک زده کِس و کار نداره

که مثل بچه شهریه خواستگاری بیاره
اگه او یه بنز داره من خونه ام کولرداره

اگه او ویلا داره ما خونه ام تنورداره
بگو آخه چیکار کنم شیرینم حلیمه

مانُم خارجی بلدم گوش کن حلیمه
اُ اُ حلیمه اُ بِی بِی حلیمه
اُ اُ حلیمه اُم هانی حلیمه

آخ که عشق حلیمه جادوی روزگار
شکستن طلسمش کار کریم زاره

آخ که عشق حلیمه جادوی روزگار
شکستن طلسمش کار کریم زاره

آخ که عشق حلیمه جادوی روزگار
شکستن طلسمش کار کریم زاره

آخ که عشق حلیمه جادوی روزگار
شکستن طلسمش کار کریم زاره

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی – نت فارسی واویلا لیلی دوست دارم خیلی

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی – نت فارسی واویلا لیلی دوست دارم خیلی

نت فارسی واویلا لیلی دوست دارم خیلی آغاسی

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی
نت فارسی واویلا لیلی آغاسی

 
40.000 ریال – خرید

واویلا لیلی
واویلا لیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
تو لیلی من مجنون
تو شادی من دل خون
ز خیمه قلبت
مکن منو بیرون

مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

 

واویلا بر من
کشتی منو از سر
واویلا بر تو
بخون شبی با من

موهاتو افشون کن
منو پریشون کن
موهاتو افشون کن
منو پریشون کن

مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

 

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

تو لیلی من مجنون
تو شادی من دل خون

ز خیمه قلبت
مکن منو بیرون

مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

نت فارسی دختر اهوازی سندی – نت فارسی مو سوختوم مو برشتم که دیشو نومه نوشتم سندی

نت فارسی دختر اهوازی سندی – نت فارسی مو سوختوم مو برشتم که دیشو نومه نوشتم سندی

نت فارسی دختر اهوازی سندی

نت فارسی دختر اهوازی سندی
نت فارسی دختر اهوازی سندی
40.000 ریال – خرید

 

(ماماماماماماماسوختم ما برشتم که دیشو نومه نوشتم آی تاکسی بیا شوفر برو مال اندیمشکم ۲)هان جونوم ماشالله تو جونوم تو برو
(آی مو خرمایی چشم عسلی دختر اهوازی ۲)

نت فارسی دختر اهوازی

توی بازار سبزی مو تو رو دیدم والا چه نازی
(گردن بلوری مثل هُلویی سینه ی اناری ۲)

عاشقت شدم خود میدونی ندارم قراری
(آخ ماسوختم ما برشتم که دیشو نومه نوشتم… .۲)

او که آب حیاتم داد با انگشتش جوابم داد ما که نگاه چشاش کردیم با چشمونش جوابم داد
تموم هستی ام کردم فدایت ، تموم هستی ام کردم فدایت

فدای اون دو چشمون سیاهت ، آخ فدای اون دو چشمون سیاهت
(ماسوختم ما برشتم که دیشو نومه نوشتم… .۲)

(امشوشوشه لیپک لیلی لونه ، امشوشوشه یارم برازجونه ۲)
آهان، شُلش نکن، بیا، بدو،بدو،بدو، ماشالله، جونوم، بیا

(مو میرم به بندر سی هوای یارم همون یاری که هی میگم خیلی دوستش میدارم ۲)
خوشگل بانمکی چه بلایی دختر خوشگل و طنازی (وای چه بلایی دختر وای چه بلایی دختر وای چه بلایی دختر ۲)

شهلا یار مهربونوم،شهلا یار مهربونوم (اسم تو ورد زبونوم ۲)
(رفتی سفر چش برات میمونوم ۲)،(تا تو بیای ما تونه بسونوم ۲)

شهلا…

حالا همه حاضرید برای دسته های بندری “ها”

برای لرزوندن سینه چطور “ها” بریم “ها” بیا ۱،۲،۳،۴
تلبیس خورشت بامیه ، لباسات به توپخونه

چشات منو کشته وای که پنچرم،ذره ذره کشته وای که پنچرم
لبات منو کشته وای که پنچروم،ذره ذره کشته وای که پنچروم

(مَمد حیدری های و های و های و های۲) ناز سکندری هایو هایو هایو های
(ای یارم فدا جان دلدارم وداع منُم دل به تو بستم گرفتارم وداع ۲)

نت فارسی دختر اهوازی

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی – نت فارسی قد یلرم بلنده شیرینه مثه قنده

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی – نت فارسی قد یلرم بلنده شیرینه مثه قنده

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی
نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی
40.000 ریال – خرید

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

از کوی دلم تو گذر کن
از کوی دلم تو گذر کن

سری بر بالا ما رو نظر کن
سری بر بالا ما رو نظر کن
جواب
دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره
وههههههههههههههههه

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

بیا کنج دلم خاک پاتم
بیا کنج دلم خاک پاتم

زمستون تا بهار مو چشم براتم
زمستون تا بهار مو چشم براتم
جواب

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

وهههههههههههههههههه
وهههههههههههههههههه

شنیدم خال لبهات میفروشی
شنیدم خال لبهات میفروشی

خریدارش مونوم چند میفروشی
خریدارش مونوم چند میفروشی

از اون بالا میان یه دسته دختر
یکیش چادر سفید، خوشگل بندر

نگو بندر به فدای دخت بندر
آخ به قربون یه دخت آبادانی

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

هله هله هله هله هله هلله
هله یارم هله یارم هله یارم

کمر باریک تنت
مروارید سرت
کمر باریک تنت
مروارید سرت

دو برگ مروارید
از هل و از هل و
گلاب سرت کنم

قعره سیت میرم
چارقد سیت خرم

النگو و گوشواره از بهر از بهر
از بهر سوغاتی سیت آرم

کمر باریک تنت
مروارید سرت

کمر باریک تنت
مروارید سرت

گوهری گوهری
زلفات سیا یک وری
گل بیا ماچش کن

گوهری گوهری
انگورک عسگری

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

ماشین سرخ عروسی
دسته گل رو زمین

آی دور عروس بگردم
سر انگشتش نگین

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی

نت فارسی کیش سپیده – نت فارسی دیشب مثه هر شب جزیره اومد تو خوابم

نت فارسی کیش سپیده – نت فارسی دیشب مثه هر شب جزیره اومد تو خوابم

نت فارسی کیش

نت فارسی کیش
نت فارسی کیش
40.000 ریال – خرید

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

میون آسمون آسمون رنگین کمون بود
واسه پرواز عشق تا افق کهکشون بود

نت فارسی کیش

تو قلب آبهای سبز و آبیه جنوبی
جزیره تا ابد تا ابد خورشید نشون بود

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم
نت فارسی کیش
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
خواب دیدیم که توی کیشم

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
تو نشسته بودی پیشم

همونجا که دلامون پر از مهر و وفا بود
هر شب لب دریا آتیش بازی به پا بود

همونجائی که گفتم میخوام برات بمیرم
قسم خوردی که هرگز از پیشت نمیرم

اونجا که تو قلب مردمش عشقه همیشه
اونجا که هنوز که هنوز عاشقی میشه

اونجا که تو قلب مردمش عشقه همیشه
همونجا که هنوز که هنوز عاشقی میشه

سرزمین آتیشه
کیش کیش کیشه

تو خاکش عاشقی میشه
کیش کیش کیشه

نشون شام آبیشه
کیش کیش کیشه

جدا از ما مگه میشه
کیش کیش کیشه

سرزمین آتیشه
کیش کیش کیشه

تو خاکش عاشقی میشه
کیش کیش کیشه

نشون شام آبیشه
کیش کیش کیشه

جدا از ما مگه میشه

 

کیش کیش کیشه

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

میون آسمون آسمون رنگین کمون بود
واسه پرواز عشق تا افق کهکشون بود

تو قلب آبهای سبز و آبیه جنوبی
جزیره تا ابد تا ابد خورشید نشون بود

نت فارسی کیش

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

نت فارسی خالو خالو مرتضی – نت فارسی مرتضی خالو خالو یار مو خیلی قشنگه

نت فارسی خالو خالو مرتضی – نت فارسی مرتضی خالو خالو یار مو خیلی قشنگه

نت فارسی خالو خالو مرتضی

نت فارسی خالو خالو مرتضی
نت فارسی خالو خالو مرتضی
40.000 ریال – خرید

نت فارسی خالو خالو

خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر باساز وبا آواز

براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفا دار همیشه موندنی دارم

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

میرم به دیدارش باسه روی ماهش
سی بوسه از لبهاش با هزار تب و خواهش

اون ماه گردونه دورش میگردم مو
به جز گرفتاری ازش نبردم مو

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

نت فارسی خالو خالو

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

شبهای بندری ماهش قشنگه
آره والا آره

بلم رونی رو کارونش قشنگه
آره والا آره

از اون دورها میاد صدای آواز صدای بندری سوزش قشنگه
از اون دورها میاد صدای آواز صدای بندری سوزش قشنگه

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر باساز وبا آواز

براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفا دار همیشه موندنی دارم

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

نت فارسی خالو خالو