نت فارسی ای نازنین در آینه ما را ببین – نت فارسی داریوش ای نازنین

نت فارسی ای نازنین در آینه ما را ببین – نت فارسی داریوش ای نازنین

نت فارسی ای نازنین داریوش

نت فارسی ای نازین داریوش
نت فارسی ای نازنین
40.000 ریال – خرید

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

از تندباد حادثه گفتی که جان در برده ایم
اما چه جان در بردنی دیریست که در خود مرده ایم

نت فارسی ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

اینجا بجز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبود
در غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود

عشق و شعور و اعتقاد کالای بازار کساد
سوداگران در شکل دوست بر نارفیقان شرم باد

هجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشت
هر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشت
اینجا مرا تنها گذاشت

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

من با تو گریه کرده ام در سوگ همراهان خویش
آنان که عاشق مانده اند در خانه بر پیمان خویش

ای مثل من در خود اسیر لیلای من با من بمیر
تنها به یمن مرگ ما این قصه می ماند به جا

هجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشت
هر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشت
اینجا مرا تنها گذاشت

نت فارسی ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

ای مثل من در خود اسیر لیلای من با من بمیر
تنها به یمن مرگ ما این قصه می ماند به جا

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش – نت فارسی ضیافت های عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثار

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش – نت فارسی ضیافت های عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثار

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش
نت فارسی فریاد زیر آب داریوش
40.000 ریال – خرید

 

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش،خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق،برایِ گُم شدن در یار…

 

چه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خواب

چه امیدی به این ساحل؟خوشا نت فارسی فریاد زیر آب

 

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن،خوشا از عاشقی مردن…

 

اگر خابم اگر بیدار،اگر مستم اگر هشیار

مرا یارای بودن نیست،تو یاری کن مرا،ای یار

تو ای خاتون خاب من،منِ تن خسته را دریاب

مرا همخانه کن تا صبح،نوازش کن مرا تا خواب

 

همیشه خوابِ تو دیدن دلیلِ بودنِ من بود!!

چِراغِ راهِ بیداری اگر بود از تو روشن بود…

 

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش،خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق،برایِ گُم شدن در یار…

 

نه از دور و نه از نزدیک تو از خواب،آمدی،ای عشق!!

خوشا خودسوزی عاشق،مرا آتش زدی،ای عشق

 

نت فارسی نارفیقان داریوش – نت فارسی حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی

نت فارسی نارفیقان داریوش – نت فارسی حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی

نت فارسی نارفیقان داریوش

نت فارسی نارفیقان داریوش
نت فارسی نارفیقان داریوش
40.000 ریال – خرید

 

ما ظاهراً رفیقان بس نارفیق بودیم
هر پشت اعتمادی زخمی به خنجر کردیم

زخمی به خنجر کردیم هر سینه رفیقی با تیغ کین دریدیم
خودکرده ها چه آسان نسبت به داور کردیم

نسبت به داور کردیم هر جایی هوس را تا خواهشی برآریم
اسکندرانه ملکی صحرای محشر کردیم

با زورقی شکسته پارو به آب دادیم
چشمان مادران را دریای احمر کردیم

حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم

حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم

ما خون عاشقان را در لاله ها شکستیم
بر حجله های آنان آن لاله زیور کردیم

آن لاله زیور کردیم با خون آن دلیران آسان وضو گرفتیم
در جام شهد دوستان زهر مکرر کردیم

زهر مکرر کردیم هر جایی هوس را تا خواهشی برآریم
اسکندرانه ملکی صحرای محشر کردیم

با زورقی شکسته پارو به آب دادیم
چشمان مادران را دریای احمر کردیم

حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم

حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم