نت فارسی دختر اهوازی سندی – نت فارسی مو سوختوم مو برشتم که دیشو نومه نوشتم سندی

نت فارسی دختر اهوازی سندی – نت فارسی مو سوختوم مو برشتم که دیشو نومه نوشتم سندی

نت فارسی دختر اهوازی سندی

نت فارسی دختر اهوازی سندی
نت فارسی دختر اهوازی سندی
40.000 ریال – خرید

 

(ماماماماماماماسوختم ما برشتم که دیشو نومه نوشتم آی تاکسی بیا شوفر برو مال اندیمشکم ۲)هان جونوم ماشالله تو جونوم تو برو
(آی مو خرمایی چشم عسلی دختر اهوازی ۲)

نت فارسی دختر اهوازی

توی بازار سبزی مو تو رو دیدم والا چه نازی
(گردن بلوری مثل هُلویی سینه ی اناری ۲)

عاشقت شدم خود میدونی ندارم قراری
(آخ ماسوختم ما برشتم که دیشو نومه نوشتم… .۲)

او که آب حیاتم داد با انگشتش جوابم داد ما که نگاه چشاش کردیم با چشمونش جوابم داد
تموم هستی ام کردم فدایت ، تموم هستی ام کردم فدایت

فدای اون دو چشمون سیاهت ، آخ فدای اون دو چشمون سیاهت
(ماسوختم ما برشتم که دیشو نومه نوشتم… .۲)

(امشوشوشه لیپک لیلی لونه ، امشوشوشه یارم برازجونه ۲)
آهان، شُلش نکن، بیا، بدو،بدو،بدو، ماشالله، جونوم، بیا

(مو میرم به بندر سی هوای یارم همون یاری که هی میگم خیلی دوستش میدارم ۲)
خوشگل بانمکی چه بلایی دختر خوشگل و طنازی (وای چه بلایی دختر وای چه بلایی دختر وای چه بلایی دختر ۲)

شهلا یار مهربونوم،شهلا یار مهربونوم (اسم تو ورد زبونوم ۲)
(رفتی سفر چش برات میمونوم ۲)،(تا تو بیای ما تونه بسونوم ۲)

شهلا…

حالا همه حاضرید برای دسته های بندری “ها”

برای لرزوندن سینه چطور “ها” بریم “ها” بیا ۱،۲،۳،۴
تلبیس خورشت بامیه ، لباسات به توپخونه

چشات منو کشته وای که پنچرم،ذره ذره کشته وای که پنچرم
لبات منو کشته وای که پنچروم،ذره ذره کشته وای که پنچروم

(مَمد حیدری های و های و های و های۲) ناز سکندری هایو هایو هایو های
(ای یارم فدا جان دلدارم وداع منُم دل به تو بستم گرفتارم وداع ۲)

نت فارسی دختر اهوازی