نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده – نت فارسی تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم

نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده – نت فارسی تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم

نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده

نت فارسی دستتو بذار تو دستم
نت فارسی دستتو بذار تو دستم
40.000 ریال – خرید

 

تو چشمام نگاه کن و دستت وبذار تودستم
غم ورو سیاه کن و دستت رو بذار تو دستم(۲)

اگه ابر بارون بشه بارون بی امون بشه
دل و سرپناه کن و دستتو بذار تو دستم

تو چشام نگاه کن ودست وبذار تو دستم
غم وروسیاه کن و دستت وبذار تو دستم

عزیزم پربزن وهوا رو عاشقونه کن
دست توکفتر عشق دستامو آشیونه کن

دست من یه سبزه زار دست تو پیک بهار
بهار دستت داده گل تودست من هزار هزار

توچشام نگاه کن ودستتو بذار تودستم
غم وروسیاه کن ودستتو بذار تو دستم

بوی گل اومده طلایه دار دستت
گل به گل وا شده همه بهاره دستت

رنگارنگ همه رنگ شکفته دارم گل عشق
یه سبد بچینم واست بیارم گل عشق

آسمون که یک زمون دل عاشقا رو می شکست
چی شده که اومده من وتورو داده دست به دست

اگه که سرده هوا نگاه تو آتیشم شده
نفست پیرهن تن واسه دل عاشقم شده

گل دستاتو بیار باغ دست من بکار
من وباغبون کن و سرت وبذار رو شونه ام

ابرا رو روون کن و سرت وبذار رو شونه ام
منو همزبون کن و سرت وبذار رو شونه ام

عزیزم پر بزن وهوا رو عاشقونه کن
دست توکفتر عشق دستام و آشیونه کن

دست من یه سبزه زار دست تو پیک بهار
بهار دستت داده گل تو دست من هزار هزار

تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم
غم ورو سیاه کن و دستت وبذار تو دستم