نت فارسی دوست دارم گروه سون – نت فارسی دارم از تو دور میشم – نت فارسی گروه سون

نت فارسی دوست دارم گروه سون – نت فارسی دارم از تو دور میشم – نت فارسی گروه سون

نت فارسی دوست دارم گروه سون

نت فارسی دوست دارم گروه سون
نت فارسی دوست دارم گروه سون
40.000 ریال – خرید

دارم از تو دور می شم
داره تنها می شه قلبم

می دونم نبودن تو
جونمو می گیره کم کم

چیزی از تنم نمونده
بعد دل شکستن تو

یه اتاق ساکت و سرد
من و فکر رفتن تو… من و فکر رفتن تــو

نت فارسی دوست دارم گروه سون
دوست دارم هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری
بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم توو قلب من فقط تویی
دارم از یاد تو می رم

بی تو هر لحظه می میرم
ته زندگیم همین جاست

بدون اینو که می میرم
می گم عاشق تو هستم، بی تو آروم نمی گیرم

نت فارسی دوست دارم گروه سون
نت فارسی دوست دارم گروه سون هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری
بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم توو قلب من فقط تویـــی