نت فارسی راوی – نت فارسی آورده خبر راوی کو ساغر و کو ساقی

نت فارسی راوی  – نت فارسی آورده خبر راوی کو ساغر و کو ساقی

نت فارسی راوی هایده

نت فارسی راوی هایده
نت فارسی راوی هایده

دریافت نت کامل

40.000 ریال – خرید

 

آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی

دوری به سر اومد . از او خبر اومد

چشم و دل من روشن . شد کلبه دل گلشن
وا کن در ایوون . کو گل واسه گلدون

دیدی سر ذوق اومد . با شادی و شوق اومد
زاری نکن ای دل . شیون نکن ای دل

این لحظه دیداره . پایان شب تاره
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل

خسته تر از خسته ام . شیشه بشکسته ام
خسته تر از خسته ام . شیشه بشکسته ام

حالا که از ما گذشت . اومدن یارو باش
کار خدا رو ببین . عاقبت ما رو باش

بعد یه عمری صبوری . کنارم میاد
اشکای شوق تو جشمام . که یارم میاد

وای که پشیمون شده . زار و پریشون شده
وای که پشیمون شده . زار و پریشون شده

حالا که از ما گذشت . اومدن یارو باش
کار خدا رو ببین . عاقبت ما رو باش

بعد یه عمری صبوری . کنارم میاد
اشکای شوق تو جشمام . که یارم میاد

آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی

دوری به سر اومد . از او خبر اومد

این لحظه دیداره . پایان شب تاره

غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل

 

نت فارسی مرتبت به این آهنگ 

نت فارسی گل سنگم

نت فارسی فدات بگردم من

نت فارسی سوغاتی