نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده – نت فارسی تو میای – نت فارسی خیلی وقته که دیگه دلت برام

نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده – نت فارسی تو میای – نت فارسی خیلی وقته که دیگه دلت برام

نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده

نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده
نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده
40.000 ریال – خرید

نت فارسی زنده باد عشق

خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمی شه
گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمی شه

خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسه من
اخ چقدر قشنگه از عشق تو دیونه شدن

تو می یای تموم می شه هر چی غمه
روز دیدار تو روز عشقمه

زندگی عشق همین دقایقه
زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه

(زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه)
(زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه)

مثل تو عاشق عشقم منو بیگانه ندون
باز یه روز دستای گرمت رو به دستام برسون

با خودت عشقو بیار گذشته هامو بسازم
می دونم باز یه روزی تموم می شه فاصله مون

تو می یای تموم می شه هر چی غمه
روز دیدار تو روز عشقمه

زندگی عشق همین دقایقه
زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه

(زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه)
(زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه)
(تو می یای تو می یای تو می یای )

انگار از یه معبد عشق قدیمی (تو می یای)
از یه شعر عاشقونه صمیمی (تو می یای)

از تو پرواز پرستو های عاشق (تو می یای)
از رو گلبرگ های معصوم شقایق

انگار از یه معبد عشق قدیمی (تو می یای)
از یه شعر عاشقونه صمیمی (تو می یای)

از تو پرواز پرستو های عاشق (تو می یای)
از رو گلبرگ های معصوم شقایق

خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمی شه …

 

اخ چقدر قشنگه از عشق تو دیونه شدن
تو می یای تموم می شه هر چی غمه

روز دیدار تو روز عشقمه
زندگی عشق همین دقایقه

نت فارسی زنده باد عشق هر کی هنوز یه عاشقه
زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه