نت فارسی آره منم دوست دارم سامی بیگی – نت فارسی یکی بود یکی نبود سامی بیگی

نت فارسی آره منم دوست دارم سامی بیگی – نت فارسی یکی بود یکی نبود سامی بیگی

نت فارسی آره منم دوست دارم سامی بیگی

نت فارسی آره منم دوست دارم
نت فارسی آره منم دوست دارم
40.000 ریال – خرید

آره منم ، آره منم ، آره منم دوست دارم

یکی بود ، یکی نبود تا شروع شد قصمون
می دونستم که تکی ، مثله ماه آسمون

می دونستم تو عزیزم ، قدر عشقو می دونی
می دونستم تو همونی که همیشه می مونی

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

غیر دوس داشتن تو ، دیگه چیزی ندارم
همه عمر من تویی و بی تو من کم میارم

ماه من ، واسه من از تو بهتر کسی نیست
بیا تو کتاب عشق ، فصلی تازه بنویس

بگو منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

تک تک ثانیه هام ، با تو رویایی می شه
تو سکوت لحظه هام ، ببین چه غوغایی می شه

روی چشمام جا داری اگه منت بذاری
منو از خودت بدونی و بگی دوسم داری

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم