نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره – نت فارسی شیطونک شهره – نت فارسی شیطونی بسه

نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره – نت فارسی شیطونک شهره – نت فارسی شیطونی بسه

نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره

نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره
نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره
40.000 ریال – خرید

نت فارسی دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
واسه من ساده بشو
یه رنگ و آزاده بشو

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه

اگه باز اسیر صد رنگی بشی
شروع دلتنگی بشی

دلمو از تو قفس ور می دارم
وای چه پری در میارم

اگه باز تو عشقمون نه بیاری
پا رو قلبم بذاری

خودمو به آب و آتیش می زنم
به جون تو نیش میزنم

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه

نمی گم مثل قدیما همه عشق و باورم من
حالا وقتی پاش بیفته از تو بی وفاترم من

تو یه کاری کن همیشه واسه تو ساده بمونم
دل رنجیده از عشقو عاشق خودت بدونم

اگه بی وفا نباشی پیش پات یه ذره خاکم
اگه عاشقم تو باشی یه اسیر عشق پاکم

اگه بی وفا نباشی پیش پات یه ذره خاکم
اگه عاشقم تو باشی یه اسیر عشق پاکم

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه

 

نت فارسی یواشکی شهره – نت فارسی نامه تو دادی به من خوندمش یواشکی

نت فارسی یواشکی شهره – نت فارسی نامه تو دادی به من خوندمش یواشکی

نت فارسی یواشکی شهره

نت فارسی یواشکی شهره
نت فارسی یواشکی شهره
40.000 ریال – خرید

نامه ات رو دادی به من
خوندمش یواشکی

خوندمش هزار دفعه
سوزوندمش یواشکی

تا ندونن اینو و اون
حرف عشقمون چیه

ندونن تو زندگی
خدای عشق من کیه

نمی خوام هیچکی بدونه
که دلم کجا اسیره

الهی هیچکس تو رو ازم نگیره
دوست دارم برای من گل بیاری یواشکی

سر تو رو سینه من بذاری یواشکی
منو تو باشیم و تنها یه خدا تو آسمون

که می دونم نمی گه قصه مون رو به دیگرون
دیدنم که اومدی یواشکی

بگو عاشقم شدی یواشکی
میگم از تو چی می خوام یواشکی

الهی هیچکی تو رو ازم نگیره
دوست دارم خنده کنیم گریه کنیم یواشکی

بگیم ای وای چه کنیم وای چه کنیم یواشکی
تو یه سجاده بیار برای من از گل ناز

دوست دارم پیش تو وایسم به عبادت به نماز
دیدنم که اومدی یواشکی

بگو عاشقم شدی یواشکی
وقتی پیش تو میام یواشکی

میگم از تو چی می خوام یواشکی
الهی هیچکی تو رو ازم نگیره
الهی هیچکی تو رو ازم نگیره