نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره – نت فارسی شیطونک شهره – نت فارسی شیطونی بسه

نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره – نت فارسی شیطونک شهره – نت فارسی شیطونی بسه

نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره

نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره
نت فارسی دیگه شیطونی بسه شهره
40.000 ریال – خرید

نت فارسی دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
واسه من ساده بشو
یه رنگ و آزاده بشو

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه

اگه باز اسیر صد رنگی بشی
شروع دلتنگی بشی

دلمو از تو قفس ور می دارم
وای چه پری در میارم

اگه باز تو عشقمون نه بیاری
پا رو قلبم بذاری

خودمو به آب و آتیش می زنم
به جون تو نیش میزنم

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه

نمی گم مثل قدیما همه عشق و باورم من
حالا وقتی پاش بیفته از تو بی وفاترم من

تو یه کاری کن همیشه واسه تو ساده بمونم
دل رنجیده از عشقو عاشق خودت بدونم

اگه بی وفا نباشی پیش پات یه ذره خاکم
اگه عاشقم تو باشی یه اسیر عشق پاکم

اگه بی وفا نباشی پیش پات یه ذره خاکم
اگه عاشقم تو باشی یه اسیر عشق پاکم

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه
آره دیگه شیطونی بسه

دیگه شیطونی بسه
دیگه شیطونی بسه