نت فارسی عروسی تون مبارک اندی – نت فارسی امشب همه دور همن با هم میگن می خندن

نت فارسی عروسی تون مبارک اندی – نت فارسی امشب همه دور همن با هم میگن می خندن

نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

نت فارسی عروسیتون مبارک اندی
نت فارسی عروسی تون مبارک اندی
40.000 ریال – خرید

عروسیتون مبارک , عروسیتون مبارک , عروسیتون مبارک عروسیتون مبارک , عروسیتون مبارک

امشب همه دوره همن با هم میگن میخندن امشب همه دلاشونو به روی غم میبندن
امشب تمامه عاشقا گل واسه هم میچینن فرشته های آسمون همه روی زمینن

نقلو نبات آوردن سفره عقد رو چیدن عروس خانوم با دوماد به عشق هم رسیدن
رو سرشون بریزین گلای یاسو میخک شبه وصاله امشب عروسیتون مبارک

نت فارسی عروسی تون مبارک , عروسیتون مبارک , عروسیتون مبارک

عروس خانوم بعله بگو تا بشی یار نازنین دوماد تویه چشم عروس برق نگاهشو ببین

شما دو تا فرشته این از آسمون روی زمین عروسیتون مبارکه ایشالا صد ساله شین
شما دو تا فرشته این از آسمون روی زمین عروسیتون مبارکه ایشالا صد ساله شین

نقلو نبات آوردن سفره عقد رو چیدن عروس خانوم با دوماد به عشق هم رسیدن
رو سرشون بریزین گلای یاسو میخک شبه وصاله امشب عروسیتون مبارک

نت فارسی عروسی تون مبارک , عروسیتون مبارک , عروسیتون مبارک

جشنه عروسیه شما جشن عروسیه گلای میخکه هدیه میدیم دلامونو عروسیتون مبارکه
بخت شما سفید باشه مثله لباس نوعروس عروس خانوم منتظره یالا دوماد عروسو ببوس

شادوماد عروسو ببوس یالا دوماد عروسو ببوس شادوماد عروسو ببوس یالا دوماد عروسو ببوس

امشب همه دوره همن با هم میگن میخندن امشب همه دلاشونو به روی غم میبندن
امشب تمامه عاشقا گل واسه هم میچینن فرشته های آسمون همه روی زمینن

نقلو نبات آوردن سفره عقد رو چیدن عروس خانوم با دوماد به عشق هم رسیدن
رو سرشون بریزین گلای یاسو میخک شبه وصاله امشب عروسیتون مبارک

نت فارسی عروسی تون مبارک , عروسیتون مبارک , نت فارسی عروسی تون مبارک

نت موسیقی همراه با متن ترانه + آکورد =+ فایل صوتی نواختن آهنگ

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی حنا اندی

نت فارسی آمنه اندی

نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی

نت فارسی اگه عشق همینه

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی

نت فارسی پریا خانم اندی