نت فارسی عروس خوشگل ما چشمان آهو داره

نت فارسی عروس خوشگل ما چشمان آهو داره هلال ابرو داره هلال ابرو داره

نت فارسی عروس خوشگل ما

نت فارسی آهنگ شاد عروس خوشگل ما چشمان آهو داره

نت فارسی عرروس خوشگل ما چشمان آهو دارد
نت فارسی عرروس خوشگل ما چشمان آهو دارد
40.000 ریال – خرید

عروس خوشگل ما چشمان آهو دارد
هلال ابرو دارد هلال ابرو دارد

بلبل گلابتون خرمن گیسو دارد
هلال ابرو دارد هلال ابرو دارد

با داماد می آید خدا باشد نگهبانش
عشق و عاشقی شد کارش

داماد عروس زیبا داره
شاه داماد نو عروسو میذاره روی چشمانش

الهی باشه به کامش
داماد عروس زیبا داره

مهربان شیرین زبان ستاره آسمان
شادی کنان به به زنان

این عروست باشد ایشالا مبارک باشد
ایشالا مبارک باشد
این عروست باشد ایشالا مبارک باشد