نت فارسی دختر عمو جان عماد – نت فارسی بهاره دختر عمو لاله زار دختر عمو عماد

نت فارسی دختر عمو جان عماد – نت فارسی بهاره دختر عمو لاله زار دختر عمو عماد

نت فارسی دختر عمو جان عماد

نت فارسی دختر عمو جان عماد
نت فارسی دختر عمو جان عماد
40.000 ریال – خرید

دختر عمو جان ناز نکن تو خیلی ماهی
دختر عمو جان خوشگلی و خیلی ماهی

دختر عمو جان قهر نکن تو عشق مایی
دختر عمو جان قهر نکن عشوه نیا چقد بلایی

آخ بهاره دختر عمو لاله زاره دختر عمو خیلی ماهه دختر عمو
بهاره دختر عمو لاله زاره دختر عمو خیلی ماهه دختر عمو

چشمای تو دریای محبته
عشق تو تو قلب من حقیقته

من میخوام دستاتو آروم بگیرم
با چشام بگم به عشق تو اسیرم

نت فارسی دختر عموجان عماد من تویی مهربون من تویی آروم جون من تویی هم زبون من تویی

دختر عمو جان ناز نکن تو خیلی ماهی
دختر عمو جان خوشگلی و خیلی ماهی

نت فارسی دختر عمو جان عماد قهر نکن تو عشق مایی
دختر عمو جان قهر نکن عشوه نیا چقد بلایی

آخ بهاره دختر عمو لاله زاره دختر عمو خیلی ماهه دختر عمو
بهاره دختر عمو لاله زاره دختر عمو خیلی ماهه دختر عمو