نت فارسی فریاد زیر آب داریوش – نت فارسی ضیافت های عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثار

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش – نت فارسی ضیافت های عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثار

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش
نت فارسی فریاد زیر آب داریوش
40.000 ریال – خرید

 

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش،خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق،برایِ گُم شدن در یار…

 

چه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خواب

چه امیدی به این ساحل؟خوشا نت فارسی فریاد زیر آب

 

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن،خوشا از عاشقی مردن…

 

اگر خابم اگر بیدار،اگر مستم اگر هشیار

مرا یارای بودن نیست،تو یاری کن مرا،ای یار

تو ای خاتون خاب من،منِ تن خسته را دریاب

مرا همخانه کن تا صبح،نوازش کن مرا تا خواب

 

همیشه خوابِ تو دیدن دلیلِ بودنِ من بود!!

چِراغِ راهِ بیداری اگر بود از تو روشن بود…

 

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش،خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق،برایِ گُم شدن در یار…

 

نه از دور و نه از نزدیک تو از خواب،آمدی،ای عشق!!

خوشا خودسوزی عاشق،مرا آتش زدی،ای عشق