نت فارسی قربونی سعید شایسته – نت فارسی واسه عشق تو میدم قلبمو سعید شایسته

نت فارسی قربونی سعید شایسته – نت فارسی واسه عشق تو میدم قلبمو سعید شایسته

نت فارسی قربونی سعید شایسته

نت فارسی قربونی سعید شایسته
نت فارسی قربونی سعید شایسته
40.000 ریال – خرید

 

واسه عشق تو میدم قلبمو

به چه آسونی میشم قربونی

 

آخه کاردل هیچ نداره قانونی

آخه کاردل هیچ نداره قانونی

 

بزار فدات بشم تو راه عاشقی

مثل یه قوربونی اگه منو قابل بدونی

 

چه تلـــخ که تو آخـــــه نمیــــدونی

حصار چشم تو دل منو کرده زندونی

 

به رسم عاشقی با قلب خسته ام

آره غرورمو واسه دل تو شکسته ام

 

حالا یه عمریه به پات نشستـــه ام

به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبسته ام

 

شبا به عشق تو یواش و پنهونی

میام به کوچتون به پا که مهمونی

 

شبا به عشق تو یواش و پنهونی

میام به کوچتون به پا که مهمونی

واسه دیدنت در شب های بارونی