نت فارسی قصه عشق ابی – نت فارسی شب به اون چشمات خواب نرسه

نت فارسی قصه عشق ابی – نت فارسی شب به اون چشمات خواب نرسه

نت فارسی قصه عشق ابی

نت فارسی قصه عشق ابی
نت فارسی قصه عشق ابی
40.000 ریال – خرید

نت فارسی قصه عشق

شب به اون چشمات خواب نرسه

به تو میخوام مهتاب نرسه

 

بریم اونجا ، اونجا که دیگه

به تو دست آفتاب نرسه

 

عاشقت بودن عشق منه

اینو قلبم فریاد میزنه

 

گریه ی مستی داره صدام

این صدای عاشق شدنه

 

قصه ی عشقت باز تو صدامه

یه شب مستی باز سر رامه

 

یه نفس بیشتر فاصلمون نیست

که تب و تابی باز تو شبامه

 

تو که مهتابی تو شب من

تو که آوازی رو لب من

 

اومدی موندی شکل دعا

توی هر یا رب یارب من

 

( شب به اون چشمات خواب نرسه

به تو میخوام مهتاب نرسه

 

بریم اونجا ، اونجا که دیگه

به تو دست آفتاب نرسه)۲

 

قصه ی عشقت باز تو صدامه

یه شب مستی باز سر رامه

 

یه نفس بیشتر فاصلمون نیست

که تب و تابی باز تو شبامه

نت فارسی قصه عشق

تو که مهتابی تو شب من

تو که آوازی رو لب من

 

اومدی موندی شکل دعا

توی هر یا رب یارب من

 

( شب به اون چشمات خواب نرسه

به تو میخوام مهتاب نرسه

 

بریم اونجا ، اونجا که دیگه

به تو دست آفتاب نرسه)۲