نت فارسی مهربونم سعید عرب – نت فارسی با یه چشمک با یه خنده

نت فارسی مهربونم سعید عرب – نت فارسی با یه چشمک با یه خنده

نت فارسی مهربونم سعید عرب

نت فارسی مهربونم سعید عرب
نت فارسی مهربونم سعید عرب
40.000 ریال – خرید

 

نت فارسی مهربونم توی قلبم خونه کردی
تو منو دیوونه کردی
مهربونم توی قلبم خونه کردی
منو با چشم سیات دیوونه کردی

با یه چشمک با یه خنده
با یه ناز با یه اشاره
اومدی یه کاری کردی
عاشقت بشم دوباره

می دونستم که هنوزم
دل من پیش تو گیره
هنوزم ترسی نداره
واسه عشق تو بمیره

رفتی اومدی و هنوز همونم
هنوز از تو واسه این دلم می خونم
اگه اونروزا نگفتم که بمونی
حالا می گم که نذار تنها بمونم

مهربونم توی قلبم خونه کردی
تو منو دیوونه کردی
مهربونم توی قلبم خونه کردی
منو با چشم سیات دیوونه کردی