نت فارسی دورت بگردم مهرشاد – نت فارسی بگردم آی بگردم بیا دورت بگردم

نت فارسی دورت بگردم مهرشاد – نت فارسی بگردم آی بگردم بیا دورت بگردم

نت فارسی دورت بگردم مهر شاد

نت فارسی دورت بگردم مهرشاد
نت فارسی دورت بگردم مهرشاد
40.000 ریال – خرید

بگردم ای بگردم میخوام نت فارسی دورت بگردم

میخوام قربون تو من برم و برنگردم

عزیزمهربونم عاشق نیستم دیوونم

تواز بس بی نظیری میخوام مجنون بمونم

بگردم ای بگردم میخوام دورت بگردم

میخوام قربون تو من برم و برنگردم

به اون شاخه گلی که روموهاته نزن دست

گل خشکیده اما هنوزم عاشقونست

زمستونه ولی من نمیشه باتو سردم

توگرمی مثل اتیش عزیز دورت بگردم

بگردم ای بگردم میخوام دورت بگردم

میخوام قربون تو من برم و برنگردم

به جز تو دوست ندارم کسی باشه کنارم

نبودنت بهونست تا ابریشم ببارم

توعشقی نه یه عادت که از دل نمیره راحت

تو محکم کردی جاتو تو قلبم تا قیامت

گل خشکیده اما هنوزم عاشقونست

زمستونه ولی من نمیشه باتو سردم

توگرمی مثل اتیش عزیز دورت بگردم

بگردم ای بگردم میخوام دورت بگردم

میخوام قربون تو من برم و برنگردم