نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار – نت فارسی شاد ناری ناری

نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار – نت فارسی شاد ناری ناری

نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار

نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار
نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار
40.000 ریال – خرید

 

ناری ناری ناری ناری ناری ناری
تو مگه ! اناری داری

با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات دلو می تپونی

ناری ناری ناری ناری
ناری ناری ناری ناری

ناری یار خوشگل نازی یار خوشگل
با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات دلو می تپونی

ناری ناری ناری ناری
ناری ناری ناری ناری

تو که تک گل تو گلدونای بهاری
ناری ناری

تو که فرشته ای و ماه اسمونی
ناری ناری

تو که قشنگ تر از رنگین کمونی
ناری ناری

توکه مثل ستاره های بی نشونی
ناری ناری

ناری یار خوشگل نازی یار خوشگل
با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات دلو می تپونی

ناری ناری ناری ناری
ناری ناری ناری ناری

ناری ناری ناری یه گوله اناری ناری
با ما نامهربونی ما رو کشتی عیونی
ببین با خنده هات دلو میتپونی

نت فارسی ناری ناری ناری ناری
ناری ناری ناری ناری

ناری یار خوشگل نازی یار خوشگل
با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات دلو می تپونی

نت فارسی ناری ناری ناری ناری
ناری ناری ناری ناری