نت فارسی مهر علی و زهرا ناصر عبداللهی – نت فارسی باز بیا نقره بکوب طلا بریز پولک بپاش

نت فارسی مهر علی و زهرا ناصر عبداللهی – نت فارسی باز بیا نقره بکوب طلا بریز پولک بپاش

نت فارسی مهر علی و زهرا ناصر عبدالهی

نت فارسی مهر علی و زهرا
نت فارسی مهر علی و زهرا
40.000 ریال – خرید

باز بیا نقره بکوب طلا بریز پولک بپاش
طره نور و غزل به گل نشسته خنده هاش

پدر خاک به آسمون سپرده دلشو
صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش

قنوت بسته آسمون به قامت ستاره
رو بوم کعبه ربنا نفس نفس می باره نفس نفس می باره

اگه که سبزه فدکاگه می چرخه فلک
اگه خدا نسیمشوسپرده به قاصدک

بهونه ی تمومشون نت فارسی مهر علی و زهرا ست
ترانه ها ترانه ها اول عشق همین جاست

بهونه ی تمومشون مهر علی و زهرا ست
ترانه ها ترانه ها آخر عشق همین جاست

باز بیا نقره بکوب طلا بریز پولک بپاش
طره نور و غزل به گل نشسته خنده هاش

پدر خاک به آسمون سپرده دلشو
صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش

قنوت بسته آسمون به قامت ستاره
رو بوم کعبه ربنا نفس نفس می باره نفس نفس می باره