نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی – نت فارسی قد یلرم بلنده شیرینه مثه قنده

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی – نت فارسی قد یلرم بلنده شیرینه مثه قنده

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی
نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی
40.000 ریال – خرید

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

از کوی دلم تو گذر کن
از کوی دلم تو گذر کن

سری بر بالا ما رو نظر کن
سری بر بالا ما رو نظر کن
جواب
دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره
وههههههههههههههههه

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

بیا کنج دلم خاک پاتم
بیا کنج دلم خاک پاتم

زمستون تا بهار مو چشم براتم
زمستون تا بهار مو چشم براتم
جواب

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

وهههههههههههههههههه
وهههههههههههههههههه

شنیدم خال لبهات میفروشی
شنیدم خال لبهات میفروشی

خریدارش مونوم چند میفروشی
خریدارش مونوم چند میفروشی

از اون بالا میان یه دسته دختر
یکیش چادر سفید، خوشگل بندر

نگو بندر به فدای دخت بندر
آخ به قربون یه دخت آبادانی

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره

هله هله هله هله هله هلله
هله یارم هله یارم هله یارم

کمر باریک تنت
مروارید سرت
کمر باریک تنت
مروارید سرت

دو برگ مروارید
از هل و از هل و
گلاب سرت کنم

قعره سیت میرم
چارقد سیت خرم

النگو و گوشواره از بهر از بهر
از بهر سوغاتی سیت آرم

کمر باریک تنت
مروارید سرت

کمر باریک تنت
مروارید سرت

گوهری گوهری
زلفات سیا یک وری
گل بیا ماچش کن

گوهری گوهری
انگورک عسگری

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

ماشین سرخ عروسی
دسته گل رو زمین

آی دور عروس بگردم
سر انگشتش نگین

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

قد یارم بلنده
شیرینه مث قنده

نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی

نت فارسی کیش سپیده – نت فارسی دیشب مثه هر شب جزیره اومد تو خوابم

نت فارسی کیش سپیده – نت فارسی دیشب مثه هر شب جزیره اومد تو خوابم

نت فارسی کیش

نت فارسی کیش
نت فارسی کیش
40.000 ریال – خرید

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

میون آسمون آسمون رنگین کمون بود
واسه پرواز عشق تا افق کهکشون بود

نت فارسی کیش

تو قلب آبهای سبز و آبیه جنوبی
جزیره تا ابد تا ابد خورشید نشون بود

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم
نت فارسی کیش
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
خواب دیدیم که توی کیشم

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
تو نشسته بودی پیشم

همونجا که دلامون پر از مهر و وفا بود
هر شب لب دریا آتیش بازی به پا بود

همونجائی که گفتم میخوام برات بمیرم
قسم خوردی که هرگز از پیشت نمیرم

اونجا که تو قلب مردمش عشقه همیشه
اونجا که هنوز که هنوز عاشقی میشه

اونجا که تو قلب مردمش عشقه همیشه
همونجا که هنوز که هنوز عاشقی میشه

سرزمین آتیشه
کیش کیش کیشه

تو خاکش عاشقی میشه
کیش کیش کیشه

نشون شام آبیشه
کیش کیش کیشه

جدا از ما مگه میشه
کیش کیش کیشه

سرزمین آتیشه
کیش کیش کیشه

تو خاکش عاشقی میشه
کیش کیش کیشه

نشون شام آبیشه
کیش کیش کیشه

جدا از ما مگه میشه

 

کیش کیش کیشه

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

میون آسمون آسمون رنگین کمون بود
واسه پرواز عشق تا افق کهکشون بود

تو قلب آبهای سبز و آبیه جنوبی
جزیره تا ابد تا ابد خورشید نشون بود

نت فارسی کیش

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده – نت فارسی تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم

نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده – نت فارسی تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم

نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده

نت فارسی دستتو بذار تو دستم
نت فارسی دستتو بذار تو دستم
40.000 ریال – خرید

 

تو چشمام نگاه کن و دستت وبذار تودستم
غم ورو سیاه کن و دستت رو بذار تو دستم(۲)

اگه ابر بارون بشه بارون بی امون بشه
دل و سرپناه کن و دستتو بذار تو دستم

تو چشام نگاه کن ودست وبذار تو دستم
غم وروسیاه کن و دستت وبذار تو دستم

عزیزم پربزن وهوا رو عاشقونه کن
دست توکفتر عشق دستامو آشیونه کن

دست من یه سبزه زار دست تو پیک بهار
بهار دستت داده گل تودست من هزار هزار

توچشام نگاه کن ودستتو بذار تودستم
غم وروسیاه کن ودستتو بذار تو دستم

بوی گل اومده طلایه دار دستت
گل به گل وا شده همه بهاره دستت

رنگارنگ همه رنگ شکفته دارم گل عشق
یه سبد بچینم واست بیارم گل عشق

آسمون که یک زمون دل عاشقا رو می شکست
چی شده که اومده من وتورو داده دست به دست

اگه که سرده هوا نگاه تو آتیشم شده
نفست پیرهن تن واسه دل عاشقم شده

گل دستاتو بیار باغ دست من بکار
من وباغبون کن و سرت وبذار رو شونه ام

ابرا رو روون کن و سرت وبذار رو شونه ام
منو همزبون کن و سرت وبذار رو شونه ام

عزیزم پر بزن وهوا رو عاشقونه کن
دست توکفتر عشق دستام و آشیونه کن

دست من یه سبزه زار دست تو پیک بهار
بهار دستت داده گل تو دست من هزار هزار

تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم
غم ورو سیاه کن و دستت وبذار تو دستم

نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین – نت فارسی بانو بانو بانو شرقی – نت فارسی تویه باغچه عشق

نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین – نت فارسی بانو بانو بانو شرقی – نت فارسی تویه باغچه عشق

نت فارسی بانوی شرقی فرشید

نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین
نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین
40.000 ریال – خرید

توی باغچه عشق یه گل میخوام که رنگش
رنگ تن تو باشهبانوی شرقی

یک گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشهبانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی
نت فارسی بانوی شرقی
روی قلبت بنویس
که بجز من دیگه نیست

اگه می بینی حسودم
این دست خودم نیست

آخه من عاشقتم
عاشقی مثله منم
توی دنیا دیگه نیست
نت فارسی بانوی شرقی

توی باغچه عشق یه گل می خوام که رنگش
رنگ تن تو باشه
بانوی شرقی

یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی

تو موهات دست می کشم
جنس گل ابریشمه

اما هیچ ابریشمی
جنس موهای تو نیست

تو لبات سرخی گلها رو به یادم میاره
اما باز هیچ گلی به ،سرخی لبهای تو نیست

آره بانوی من
ای تو گل حیاتم

زندگیم دست توست
عاشق اون نگاتم

هر جا باشی باهاتم
بانوی شرقی

روی قلبت بنویس
که بجز من دیگه نیست

اگه می بینی حسودم
این دست خودم نیست

آخه من عاشقتم
عاشقی مثله منم
توی دنیا دیگه نیست

توی باغچه عشق یه گل می خوام که رنگش
رنگ تن تو باشه
بانوی شرقی

یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه
بانوی شرقی

نت فارسی بانوی شرقی
تو موهات دست می کشم
جنس گل ابریشمه

اما هیچ ابریشمی
جنس موهای تو نیست

تو لبات سرخی گلها رو به یادم میاره
اما باز هیچ گلی به ،سرخی لبهای تو نیست

توی باغچه عشق یه گل می خوام که رنگش
رنگ تن تو باشه
بانوی شرقی

یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی – نت فارسی اندی عروسکی عروسکی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی – نت فارسی اندی عروسکی عروسکی

نت فارسی عروسکی اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی
نت فارسی عروسکی عروسکی اندی
40.000 ریال – خرید

 

عروسکی عروسکی
تو خوشگل و با نمکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

عروسکی عروسکی
قشنگ تر از شاپرکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

مجنون عشق تو منم
واسه تو به صحرا میزنم

دختر رویائی توئی
اون گل صحرا توئی

دیوونتم دیوونتم
همیشه در بهونتم

عزیز من عزیز من
آتیش به قلب من نزن

عروسکی عروسکی
تو خوشگل و با نمکی

 

نت فارسی عروسکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

عروسکی عروسکی
قشنگ تر از شاپرکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

دلم و به هیچ کس نمیدم
دلت و دیگه پس نمیدم

نه دیگه من عاقل نمیشم
من جدا از این دل نمیشم

دستو بده به دستم
که عاشق تو هستم

بجز تو نازنینم
دل به کسی نبستم

عروسکی عروسکی
تو خوشگل و با نمکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

عروسکی عروسکی
قشنگ تر از شاپرکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

عروسکی عروسکی
تو خوشگل و با نمکی

مجنون عشق تو منم
واسه تو به صحرا میزنم

دختر رویائی توئی
اون گل صحرا توئی

چه آتیشی چه آتیشی
عروس ناز من میشی

بگو نگار من میشی
عشق موندگار من میشی

عروسکی عروسکی
تو خوشگل و با نمکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

عروسکی عروسکی
قشنگ تر از شاپرکی

نت فارسی عروسکی

واسه دل عاشقم تکی
واسه دل عاشقم تکی

نت فارسی خالو خالو مرتضی – نت فارسی مرتضی خالو خالو یار مو خیلی قشنگه

نت فارسی خالو خالو مرتضی – نت فارسی مرتضی خالو خالو یار مو خیلی قشنگه

نت فارسی خالو خالو مرتضی

نت فارسی خالو خالو مرتضی
نت فارسی خالو خالو مرتضی
40.000 ریال – خرید

نت فارسی خالو خالو

خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر باساز وبا آواز

براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفا دار همیشه موندنی دارم

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

میرم به دیدارش باسه روی ماهش
سی بوسه از لبهاش با هزار تب و خواهش

اون ماه گردونه دورش میگردم مو
به جز گرفتاری ازش نبردم مو

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

نت فارسی خالو خالو

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

شبهای بندری ماهش قشنگه
آره والا آره

بلم رونی رو کارونش قشنگه
آره والا آره

از اون دورها میاد صدای آواز صدای بندری سوزش قشنگه
از اون دورها میاد صدای آواز صدای بندری سوزش قشنگه

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر باساز وبا آواز

براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفا دار همیشه موندنی دارم

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه

بی تو ناز کردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار کجش قشنگه

نت فارسی خالو خالو

نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن – نت فارسی امروز چه قشنگه خورشید چه می خنده

نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن – نت فارسی امروز چه قشنگه خورشید چه می خنده

نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن

نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن
نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن
40.000 ریال – خرید

امروز چه قشنگه خورشید چه میخنده

از ابر سپید تو آسمون مرواری بنده
باد عطر تن یارو میاره
عطر تن دلدارو میاره
عطر تن دلدارو میاره

کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهر و خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل

از رنگای شاد پیرهن گلداری بپوشم
موهامو به پا کنم بریزم سر دوشم
کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهرو خبر کن

برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل

میگن عمره سفر کوتاس خدایا
یارم حالا توی راس خدایا
از سفر میاد یار من امروز

گره وا میشه از کار من امروز
گره وا میشه از کار من امروز
کلاغ دم سیا غار غارو سر کن

مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره – نت فارسی شهرام شبپره قشنگ تر از پریا

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره – نت فارسی شهرام شبپره قشنگ تر از پریا

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره
نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره
40.000 ریال – خرید

 

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم
با رنگ ابرو هات شلق شلق نزنی تو گوشم

اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ بنمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو میپوشم

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

پنجره رو وقتی که وا می کنیم به هر طرف نگا نگا میکنیم
پنجره رو و وقتی که وا می کنیم اینور و اونور و نگا میکنیم

از این کوچه تا اون کوچه میدونم که با نگات منو صدا میکنی
که با نگات منو صدا میکنی

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدن

نت فارسی گل گلدون من – نت فارسی به دنبالت میام هر جا که باشی شاهرخ

نت فارسی گل گلدون من – نت فارسی به دنبالت میام هر جا که باشی شاهرخ

نت فارسی گل گلدون من

نت فارسی گل گلدون من
نت فارسی گل گلدون من
40.000 ریال – خرید

گل گلدون من تو رگام خون من
به خدا جون من بسته به جونت بیا بسته به جونت خودم به قربونت

شوق آواز من بال پرواز من محرم راز من
خیلی دلگیرم بیا خیلی دلگیرم بی تو می میرم

نت فارسی گل گلدون من

به دنبالت میام هر جا که باشی
آخه می میرم نباشی

نمیذارم دیگه از من جدا شی
آخه می میرم نباشی

میدونم با وفایی الهی زنده باشی
میدونم با وفایی الهی زنده باشی

بیا دردت به جونم بیا ای مهربونم که قدرتو میدونم
خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی

نت فارسی گل گلدون من

خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی
الهی من به قربون دو ابروی کمونت

به قربون دو چشمون و نگاه مهربونت
عزیزم عشق پاکت همدم روز و شبامه

بگردم دور اون اسمت که هر دم رو لبامه
بگردم بگردم بیا دورت بگردم

بگردم بگردم آی بیا دورت بگردم
گل گلدون من تو رگام خون من

به خدا جون من بسته به جونت بیا بسته به جونت خودم به قربونت
شوق آواز من بال پرواز من محرم راز من

خیلی دلگیرم بیا خیلی دلگیرم بی تو می میرم
به دنبالت میام هر جا که باشی

آخه می میرم نباشی
نمیذارم دیگه از من جدا شی

آخه می میرم نباشی
میدونم با وفایی الهی زنده باشی

میدونم با وفایی الهی زنده باشی
بیا دردت به جونم بیا ای مهربونم

که قدرتو میدونم
خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی

خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی
خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی
خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی