نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن – نت فارسی امروز چه قشنگه خورشید چه می خنده

نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن – نت فارسی امروز چه قشنگه خورشید چه می خنده

نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن

نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن
نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن
40.000 ریال – خرید

امروز چه قشنگه خورشید چه میخنده

از ابر سپید تو آسمون مرواری بنده
باد عطر تن یارو میاره
عطر تن دلدارو میاره
عطر تن دلدارو میاره

کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهر و خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل

از رنگای شاد پیرهن گلداری بپوشم
موهامو به پا کنم بریزم سر دوشم
کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهرو خبر کن

برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل

میگن عمره سفر کوتاس خدایا
یارم حالا توی راس خدایا
از سفر میاد یار من امروز

گره وا میشه از کار من امروز
گره وا میشه از کار من امروز
کلاغ دم سیا غار غارو سر کن

مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره – نت فارسی شهرام شبپره قشنگ تر از پریا

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره – نت فارسی شهرام شبپره قشنگ تر از پریا

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره

نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره
نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره
40.000 ریال – خرید

 

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم
با رنگ ابرو هات شلق شلق نزنی تو گوشم

اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ بنمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو میپوشم

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

پنجره رو وقتی که وا می کنیم به هر طرف نگا نگا میکنیم
پنجره رو و وقتی که وا می کنیم اینور و اونور و نگا میکنیم

از این کوچه تا اون کوچه میدونم که با نگات منو صدا میکنی
که با نگات منو صدا میکنی

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدن

نت فارسی گلخونه عارف – نت فارسی گل گلخونه من عارف – نت موسیقی عارف گ گلخونه من

نت فارسی گلخونه عارف – نت فارسی گل گلخونه من عارف – نت موسیقی عارف گ گلخونه من

نت فارسی گلخونه عارف

نت فارسی گلخونه عارف
نت فارسی گلخونه عارف
40.000 ریال – خرید

نت فارسی گل گلخونه عارف من یکی یکدونه من
چراغ خونه من اومدم باز اومدم باز

نت فارسی گلخونه عارف

نمی خوام گریه کنم واسه مرگ غنچه ها
تو به من هدیه بکن پر پرواز پر پرواز

خسته دل داری می خواد از شما یاری می خواد
توی قحطی بهار دل پرستاری می خواد

گل گلخونه من یکی یکدونه من
چراغ خونه من اومدم باز اومدم باز
نمی خوام گریه کنم واسه مرگ غنچه ها
تو به من هدیه بکن پر پرواز پر پرواز

به من غم زده ی دل مرده
دوباره درس محبت بدهید
منه افسرده ی نا امیدو
دوباره به خنده عادت بدهید

خسته دل داری می خواد از شما یاری می خواد
توی قحطی بهار دل پرستاری می خواد

نت فارسی گلخونه عارف من یکی یکدونه من
چراغ خونه من اومدم باز اومدم باز
نمی خوام گریه کنم واسه مرگ غنچه ها
تو به من هدیه بکن پر پرواز پر پرواز
پر پرواز پر پرواز
به من غم زده ی دل مرده
دوباره درس محبت بدهید
منه افسرده ی نا امیدو
دوباره به خنده عادت بدهید
خسته دل داری می خواد از شما یاری می خواد
توی قحطی بهار دل پرستاری می خواد
گل گلخونه من یکی یکدونه من
چراغ خونه من اومدم باز اومدم باز
نمی خوام گریه کنم واسه مرگ غنچه ها
تو به من هدیه بکن پر پرواز پر پرواز
پر پرواز پر پرواز
پر پرواز پر پرواز
پر پرواز پر پرواز
پر پرواز پر پرواز

نت فارسی پریا خانم اندی – نت فارسی اندی پریا خانم عزیز دلم می مونه

نت فارسی پریا خانم اندی – نت فارسی اندی پریا خانم عزیز دلم می مونه

نت فارسی پریا خانم اندی

نت فارسی پریا خانم اندی
نت فارسی پریا خانم اندی
40.000 ریال – خرید

پریای من نازنین ِ عاشق
عزیز دلم تو همه دقایق

پریا خانوم که همیشه پاکه
اونی که براش دل من هلاکه

پریا خانوم که دلش یه دریاست
جای دوری نیست خیلی وقته اینجاست

بی ریا و پاک واسه من فرشته
وقتی با منه زندگی بهشته
پریای من خود سرنوشته

پریای من عزیز دلم میمونه

پریا خانوم که متین و مهربونه
محرم دلم اگه نباشه نمیشه

زنده باشه این پریا خانوم همیشه
پریای من عزیز دلم میمونه

پریا خانوم که متین و مهربونه
پریای من آره واقعی و راسته
پریا خانوم همیشه کارش درسته

تو شبای پُر ترانه چه خوبه ازش شنیدن
با نگاهی عاشقونه دنیا رو دوباره دیدن

پریای قصه خوب بود پریای من چه بهتر
پریای قصه زیبا پریای من قشنگتر

پریای ما کاشکی با ما باشه بیشتر
پریای ما کاشکی با ما باشه بیشتر

کاشکی با ما باشه بیشتر
بیشتر..بیشتر

پریای من عزیز دلم میمونه
پریا خانوم که متین و مهربونه
نت فارسی پریا خانم

محرم دلم اگه نباشه نمیشه
زنده باشه این پریا خانوم همیشه

پریای من عزیز دلم میمونه
پریا خانوم که متین و مهربونه
نت فارسی پریا خانم

پریای من آره واقعی و راسته
پریا خانوم همیشه کارش درسته

تو شبای پُر ترانه چه خوبه ازش شنیدن
با نگاهی عاشقونه دنیا رو دوباره دیدن

پریای قصه خوب بود پریای من چه بهتر
پریای قصه زیبا پریای من قشنگتر

پریای ما کاشکی با ما باشه بیشتر
پریای ما کاشکی با ما باشه بیشتر

کاشکی با ما باشه بیشتر
بیشتر..بیشتر

پریای من عزیز دلم میمونه
پریا خانوم چه متین و مهربونه

محرم دلم اگه نباشه نمیشه
زنده باشه این پریا خانوم همیشه

پریای من عزیز دلم میمونه
پریا خانوم چه متین و مهربونه

پریای من آره واقعی و راسته
پریا خانوم همیشه کارش درسته

پریای ما همیشه کارش درسته
پریای ما همیشه کارش
درسته

نت فارسی چایی چایی عاصف – نت فارسی بندری چایی چایی عاصف

نت فارسی چایی چایی عاصف – نت فارسی بندری چایی چایی عاصف

نت فارسی چایی چایی عاصف

نت فارسی چایی چایی عاصف
نت فارسی چایی چایی عاصف
40.000 ریال – خرید

 

چایی چایی
چایی چایی جلد تند قهر نکن
چایی چایی جلد تند قهر نکن

دچار جونی رنگم زرد نکن
چایی چایی جلدی تند قهر نکن

نفس ما نگیرو رنگ زرد نکن
چاییچایی جلد تند قهر نکن

چاییچایی جلد تند قهر نکن
دچار جونی رنگم زرد نکن

قد بلند گیسو کمند عروس بستک
چایی چایی

عشق تو تو قلب عاشقای بستک
چایی عمر دوباره من

چایی چایی

نت فارسی چایی چایی

بی نشونم نکن ای ستاره من
چایی چایی
بستکی من کهفداتم

عاشق سادگیاتم
چایی چایی

چایی چایی جلد تند قهر نکن
چایی چایی جلد تند قهر نکن

دچار جونی رنگم زرد نکن
بستکی سازی بزن که من برقصم
چایی چایی

نی انبونه تو رو من میپرستم
چایی چایی

چایی بی تو همیشه مستم
چایی چایی

من فقط بحاطر تو زنده هستم
چایی چایی
چایی چایی

بستکی من کهفداتم
عاشق سادگیاتم

چایی چایی
چایی چایی جلد تند قهر نکن

چایی چایی جلد تند قهر نکن
دچار جونی رنگم زرد نکن

ها ماشاالله احسنت
چایی چایی

خونه اونجاست خونه اونجاست
بستک من همه اونجاست

دلم اونجاست دلم اونجاست
بستکی سازی بزن که من برقصم

چایی چایی
نی انبونه تو رو من میپرست

چایی چایی
چایی بی تو همیشه مستم

چایی چایی
من فقط بحاطر تو زنده هستم

چایی چایی
چایی چایی

چاییچایی جلدی تند قهر نکن
نفس ما نگیرو رنگ زرد نکن

چایی چایی جلد تند قهر نکن
چایی چایی جلد تند قهر نکن

دچار جونی رنگم زرد نکن

 

نت فارسی پشت در و ننداختی ننه – نت فارسی معین پشت درو ننداختی ننه

نت فارسی پشت در و ننداختی ننه – نت فارسی معین پشت درو ننداختی ننه

نت فارسی پشت در و ننداختی ننه

نت فارسی پشت در و ننداختی ننه
نت فارسی پشت در و ننداختی ننه
40.000 ریال – خرید

 

پشت در ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه

سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت

قربون بوی پیرهنت . قربون بوی پیرهنت

دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام

عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت

نماز بود و عبادت

حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم

سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه

راس راسی خیلی حرفه

پشت در ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه

سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت

قربون بوی پیرهنت . قربون بوی پیرهنت

به انتظار دیدنم نشستی چفت در و به عشق من نبستی

نشستی هی خدا خدا می کنی اسم منو همش صدا می کنه

دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام

عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت

نماز بود و عبادت

حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم

سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه

راس راسی خیلی حرفه

دل ناگرونم تویی آروم جونم تویی

دل ناگرونت منم آروم جونت منم

دل ناگرونم تویی آروم جونم تویی

دل ناگرونت منم آروم جونت منم

دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام

عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت

نماز بود و عبادت

حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم

سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه

راس راسی خیلی حرفه

پشت در ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه
سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت

قربون بوی پیرهنت و قربون بوی پیرهنت

به انتظار دیدنم نشستی چفت در و به عشق من نبستی

نشستی هی خدا خدا می کنی اسم منو همش صدا می کنه

دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام

عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت

نماز بود و عبادت

حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم

سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه

راس راسی خیلی حرفه

نت فارسی حرفای تو راز زمونه امیر رسایی – نت فارسی حرفت حرف من

ننت فارسی حرفای تو راز زمونه امیر رسایی – نت فارسی حرفت حرف من

نت فارسی حرفای تو راز زمونه امیر رسایی

نت فارسی حرفای تو راز زمونه
نت فارسی حرفای تو راز زمونه
40.000 ریال – خرید

حرفای تو راز زمونه

عشق ما عشق ما هر دو جوونه

مثل نوری مثل خورشید

مثل بارون تو پاکی

کوه غم ها از تو دوره

ریشه ی عشق پاکی

حرفت حرف من

اسمت اسم من

قلبت قلب من

اگه بمونی

حرفت حرف من

اسمت اسم من

قلبت قلب من

اگه بمونی

دیدن تو لحظه ی خوبه

مثل آسمون داغ جنوبه

نفس های گرم تنت

مثل رنگهای شاده

سکوت تو حرف هستی

صدای یک فریاده