نت فارسی هماهنگه سامی بیگی – نت فارسی دلت با من هماهنگه سامی بیگی

نت فارسی هماهنگه سامی بیگی – نت فارسی دلت با من هماهنگه سامی بیگی

نت فارسی دلت با من هماهنگه سامی بیگی

نت فارسی هماهنگه سامی بیگی
نت فارسی هماهنگه سامی بیگی
40.000 ریال – خرید

 

دلت با من هماهنگه

نگاه تو تو چشمامه

تنت با من می رقصه

همون حسی که می خوامه

تو این دنیا مثل شب باش

جز آغوشت پناهی نیست

با این حالی که من دارم

جز اینجا دیگه جایی نیست

من اینجاها با تو میمونم

همیجنا که هوا خوبه

نفس تو سینه میگیره

دلم واسه تو میکوبه

من یه دیوونم وقتشه عاقل شم

تا ته خوبی حق بده عاشق شم

عمرمو گشتم تا که تو پیدا شی

هیچی نمیفهم فقط میخوام باشی