نت فارسی واویلا لیلی آغاسی – نت فارسی واویلا لیلی دوست دارم خیلی

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی – نت فارسی واویلا لیلی دوست دارم خیلی

نت فارسی واویلا لیلی دوست دارم خیلی آغاسی

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی
نت فارسی واویلا لیلی آغاسی

 
40.000 ریال – خرید

واویلا لیلی
واویلا لیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
تو لیلی من مجنون
تو شادی من دل خون
ز خیمه قلبت
مکن منو بیرون

مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

 

واویلا بر من
کشتی منو از سر
واویلا بر تو
بخون شبی با من

موهاتو افشون کن
منو پریشون کن
موهاتو افشون کن
منو پریشون کن

مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

 

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی

تو لیلی من مجنون
تو شادی من دل خون

ز خیمه قلبت
مکن منو بیرون

مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی مال کسی باشی

واویلا لیلی
دوست دارم خیلی
واویلا لیلی
دوست دارم خیلی