نت فارسی کلاغ پر ویگن – نت فارسی یه مرغ نازی داشتم – نت فارسی ویگن

نت فارسی کلاغ پر ویگن – نت فارسی یه مرغ نازی داشتم – نت فارسی ویگن

نت فارسی کلاغ پر ویگن

نت فارسی کلاغ پر ویگن
نت فارسی کلاغ پر ویگن
40.000 ریال – خرید

 

یه مرغ نازی داشتم خوب نگهش نداشتم

شغال اومد و بردش رو پا نشست و خوردش

 

شغال باغ بالا پات بشکنه ایشالّا بگید ایشالّا ایشالّا

مرغ منو گرفتی ای کاش یه روز به چنگم

 

بیفتی بگید ایشالّا ایشالّا

نه بوم نه در نه ایوون نه لانه و شبستون

 

نه آتیش نه خاکستر اگه گفتین چی چی پر

کلاغ پر آفرین گنجشک پر کلاغ پر شغال پیر باغ پر

 

کبوتر دلم پر گلدون پرگلم پر

چراغ ایوونم پر مرغ شبستونم پر

 

یه مرغ نازی داشتم خوب نگهش نداشتم

شغال اومد و بردش رو پا نشست و خوردش

 

شغال باغ بالا پات بشکنه ایشالّا بگید ایشالّا ایشالّا

مرغ منو گرفتی ای کاش یه روز به چنگم

 

بیفتی بگید ایشالّا ایشالّا

نه بوم نه در نه ایوون نه لانه و شبستون

 

نه آتیش نه خاکستر اگه گفتین چی چی پر کلاغ پر

نت فارسی زن زیبا ویگن – نت فارسی ویگن زن زیبا بود در این زمونه بلا

نت فارسی زن زیبا ویگن – نت فارسی ویگن زن زیبا بود در این زمونه بلا

نت فارسی زن زیبا ویگن

نت فارسی زن زیبا ویگن
نت فارسی زن زیبا ویگن
40.000 ریال – خرید

 

زن زیبا بود در این زمونه بلا
خونه ی بی بلا هرگز نمونه ای خدا

زن گل ماتمه
خار و گل با همه
زن نا مهربون دشمن جونه

دل سرای غمه
غم عالم کمه
خونه ی دل دمی بی زن نمونه

بی دل و دلبرم
بی سر و همسرم
شاخه ی بی برم بی همزبونم

هرکه دارد گلی
رور آب و گلی
من بی دل چرا تنها بمونم

بی دل و بی نشان
آخر ای آسمان
شادی روز و روزگار من کو

مرغ پر بسته ام
خسته ام خسته ام
بی قرارم بگو قرار من کو