نت فارسی واست می میرم گروه سون – نت فارسی سردی نگاه و بشکن گروه سون

نت فارسی واست می میرم گروه سون – نت فارسی سردی نگاه و بشکن گروه سون

نت فارسی واست می میرم گروه سون

نت فارسی واست می میرم
نت فارسی واست می میرم
40.000 ریال – خرید

سردی نگاهو بشکن ، فاصله سزای ما نیست
تو بمون واسه همیشه ، این جدایی حق ما نیست

بودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه
می میرم بی تو

خوندن من یه بهانه است ، یه سرود عاشقانه است
من برات ترانه می گم تا بدونی که باهاتم

تو خود دلیل بودنم ، بی تو شب سحر نمی شه
می میرم بی تو

من عشقت رو به همه دنیا نمی دم
حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم

با تو می مونم واسه همیشه
اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم

نت فارسی واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم
با تو می مونم واسه همیشه

من عشقت رو …

خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک می کنم

توی تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم
با تو می مونم واسه همیشه

اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم
واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم

با تو می مونم واسه همیشه
اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم

نت فارسی واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم
با تو می مونم واسه همیشه

سردی نگاه رو بشکن ، فاصله سزای ما نیست
تو بمون واسه همیشه ، این جدایی حق ما نیست

بودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه
می میرم بی تو

خوندن من یه بهانه است ، یه سرود عاشقانه است
من برات ترانه می گم تا بدونی که باهاتم

تو خود دلیل بودنم ، بی تو شب سحر نمی شه
می میرم بی تو

من عشقت رو به همه دنیا نمی دم …

نت فارسی دوست دارم گروه سون – نت فارسی دارم از تو دور میشم – نت فارسی گروه سون

نت فارسی دوست دارم گروه سون – نت فارسی دارم از تو دور میشم – نت فارسی گروه سون

نت فارسی دوست دارم گروه سون

نت فارسی دوست دارم گروه سون
نت فارسی دوست دارم گروه سون
40.000 ریال – خرید

دارم از تو دور می شم
داره تنها می شه قلبم

می دونم نبودن تو
جونمو می گیره کم کم

چیزی از تنم نمونده
بعد دل شکستن تو

یه اتاق ساکت و سرد
من و فکر رفتن تو… من و فکر رفتن تــو

نت فارسی دوست دارم گروه سون
دوست دارم هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری
بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم توو قلب من فقط تویی
دارم از یاد تو می رم

بی تو هر لحظه می میرم
ته زندگیم همین جاست

بدون اینو که می میرم
می گم عاشق تو هستم، بی تو آروم نمی گیرم

نت فارسی دوست دارم گروه سون
نت فارسی دوست دارم گروه سون هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری
بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم توو قلب من فقط تویـــی