نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره – دختر من ناز بابا – نت فارسی شاد

نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره – دختر من ناز بابا – نت فارسی شاد

نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره حسن شماعی زاده آهنگ شاد

نت فارسی یه دختر دارم همراه آکورد و متن ترانه و آهنگ همین نت فارسی

 

نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره
نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره
40.000 ریال – خرید

 

نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره

یه دختر دارم شا نداره صورتی داره ما نداره
از خوشگلی تا نداره
به کس کسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم
به راه دورش نمیدم به حرف زورش نمیدم
به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه
به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه
شاه بیاد با لشکرش شاهزاده ها دور و برش
واسه پسر کوچیکترش آیا بدم آیا ندم آیا بدم آیا ندم

به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه
به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه
دختر من رفیق من همنفس شفیق من
نگین انگشتر من عقیق من عقیق من

نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره

دختر من یار بابا شمع شب تار بابا
تو این گلستون جهان تو گل بیخار بابا
یه دختر دارم شا نداره صورتی داره ما نداره
از خوشگلی تا نداره
به این و اونش نمیدم به همه نشونش نمیدم
به خواستگارش نمیدم به هر دیارش نمیدم
به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه
به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه
شاه شهر ما بیاد با ۱۰۰ برو بیا بیاد
با گنج و هدیه ها بیاد
ایا بدم ایا ندم ایابدم ایا ندم

نت فارسی یه دختر دارم شاه نداره

به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه
به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه

نت فارسی آهنگ شاد یه دختر دارم شاه نداره شماعی زاده

لیست نت های فارسی