نت فارسی یواشکی شهره – نت فارسی نامه تو دادی به من خوندمش یواشکی

نت فارسی یواشکی شهره – نت فارسی نامه تو دادی به من خوندمش یواشکی

نت فارسی یواشکی شهره

نت فارسی یواشکی شهره
نت فارسی یواشکی شهره
40.000 ریال – خرید

نامه ات رو دادی به من
خوندمش یواشکی

خوندمش هزار دفعه
سوزوندمش یواشکی

تا ندونن اینو و اون
حرف عشقمون چیه

ندونن تو زندگی
خدای عشق من کیه

نمی خوام هیچکی بدونه
که دلم کجا اسیره

الهی هیچکس تو رو ازم نگیره
دوست دارم برای من گل بیاری یواشکی

سر تو رو سینه من بذاری یواشکی
منو تو باشیم و تنها یه خدا تو آسمون

که می دونم نمی گه قصه مون رو به دیگرون
دیدنم که اومدی یواشکی

بگو عاشقم شدی یواشکی
میگم از تو چی می خوام یواشکی

الهی هیچکی تو رو ازم نگیره
دوست دارم خنده کنیم گریه کنیم یواشکی

بگیم ای وای چه کنیم وای چه کنیم یواشکی
تو یه سجاده بیار برای من از گل ناز

دوست دارم پیش تو وایسم به عبادت به نماز
دیدنم که اومدی یواشکی

بگو عاشقم شدی یواشکی
وقتی پیش تو میام یواشکی

میگم از تو چی می خوام یواشکی
الهی هیچکی تو رو ازم نگیره
الهی هیچکی تو رو ازم نگیره